Tuyển dụng cán bộ quản lý, chuyên gia cho hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) là Ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ đông mạnh nhất Việt Nam, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam. Vietinbank cũng là ngân hàng Việt Nam đầu tiên mở chi nhánh tại Châu Âu, đánh dấu bước phát […]

Learn more →