STEM February team building

LIỆU STEM CORE TEAM CÓ THOÁT RA AN TOÀN? BACK BY POPULAR DEMAND! Gathering tháng 2 cũng là khởi đầu năm Con Ngưạ đã trở lại và lợi hại hơn trước. T7 22/2 vừa qua, các thành viên của STEM chúng ta đã tham gia vào một trò chơi có tên gọi Xcape. Các thành viên tham gia bị nhốt […]

Learn more →

Polaris Workshop: The Pitch

The Pitch workshop, organized by Polaris Family in February 2014, aimed to brush up interview and CV writing skills of Vietnamese students. It was our great pleasure to invite Ms Jessie Nguyen and Ms Tran Nguyen Hoang Lan to conduct the training to 15 students coming from different universities. There have been many workshops conducted in schools to help the […]

Learn more →