STEM January Meeting

Đến hẹn lại lên, STEM Gathering lần này sẽ được tổ chức tại nhà anh Thái. Chúng ta tụ tập bàn về những hoạt động của STEM trong năm mới. Đây cũng là dịp để chúng ta gặp gỡ, ăn uống và quậy phá 🙂 (Đặc biệt ở nhà anh Thái sẽ có dàn Karaoke và Wii Games để phục […]

Learn more →