Thông báo của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore về chuyến thăm Trường Sa

Kính gửi: Các Bác, Anh/Chị cộng đồng người Việt tại Singapore

                         THÔNG BÁO

 Về việc tham gia đoàn đại biểu Người việt ở nước ngoài đi thăm huyện đảo Trường Sa.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan liên quan dự kiến tổ chức đoàn 60 đại biểu đi thăm quân dân quộc đảo Trường Sa từ 2/5-13/5/2013. Đi bằng tầu biển.
Ban tổ chức mời Cộng đồng người Việt ở Singapore cử 01-02 đại biểu tham gia đoàn. Tiêu chuẩn: là thành viên tiêu biểu của cộng đồng, có sức khỏe tốt để đi tầu biển
Các đại biểu tự túc tiền vé máy bay đi về từ Singapore về TP Hồ Chí Minh.Ban tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí trong nước và chuyến đi.
Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore xin thông báo để các Bác, Anh/Chị đăng ký tham gia. (Đăng ký với Anh Nguyễn Văn Bảo, Tham tán Đại sứ quán qua Email)
                                             Đại sứ quán VN tại Singapore

Mọi thông tin chi tiết khác xin liên hệ er[at]vietnam2020[dot]org trước ngày 19/4/2013

Article written by

  • Facebook