STEM January Meeting

Đến hẹn lại lên, STEM Gathering lần này sẽ được tổ chức tại nhà anh Thái. Chúng ta tụ tập bàn về những hoạt động của STEM trong năm mới. Đây cũng là dịp để chúng ta gặp gỡ, ăn uống và quậy phá :) (Đặc biệt ở nhà anh Thái sẽ có dàn Karaoke và Wii Games để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của mọi người :d)

Agenda for STEM discussion:
00:00-00:20: ( by Hong) Mentor/Mentee Program
00:20-00:40 : ( by Binh Minh and Cat Tuong) Renovate Books4VN Project
00:40-00:60 : ( by Thanh Nam) STEM and VN2020 Activities in 2013

Feb13_1 Feb13_2 Feb13_3 Feb13_4 Feb13_5 Feb13_6 Feb13_8 Feb13_9 Feb13_10 Feb13_11 Feb13_12 Feb13_13 Feb13_14 Feb13_15 Feb13_16 Feb13_17 Feb13_18

Article written by

  • Facebook